10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
WIELE PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

DOCHODZENIE I ZABEZPIECZANIE ROSZCZEŃ


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • wskazujemy oraz wyliczamy roszczenia
 • podejmujemy działania zmierzające do ich zabezpieczenia
 • negocjujemy warunki ugód
 • reprezentujemy Klientów przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym

Naszym Klientom rekomendujemy zabezpieczanie istotnych wierzytelności już na etapie zawierania umowy lub przeprowadzania transakcji. Zapewniamy wsparcie prawne takich działań oraz obsługę prawną procesu windykacji, w tym również windykacji europejskiej.
Na życzenie Klienta możemy monitorować oraz podejmować działania mające na celu przyspieszenie czynności sądowych oraz komorniczych.

Oferujemy:

 • doradztwo oraz wsparcie prawne działań zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności,
 • pomoc prawną w zakresie ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności,
 • windykację należności na etapie przedsądowym,
 • wywiady mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika,
 • sądową windykację należności – tj. przeprowadzeni e postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku lub ugody zaopatrzonych w klauzulę wykonalności) na podstawie którego jest możliwe prowadzenie egzekucji komorniczej,
 • reprezentację prawną w postępowaniu egzekucyjnym,
 • stałe monitorowanie egzekucji na etapie sądowym i komorniczym oraz raportowanie do Klienta,
 • reprezentację prawną w postępowaniu upadłościowym,
 • prowadzenie windykacji należności na terenie państw Unii Europejskiej (europejska windykacja należności).
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FROMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Współzarządzający praktyką energetyczną GJW, lider zespołu procesowego. Posiada ponad 17-letnią praktykę zawodową. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w jednej z kluczowych polskich grup energetycznych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania przedsiębiorców energetycznych i nie tylko przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane również z szeroko rozumianym prawem samorządowym. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

W GJW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w tym dla jednej z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w kraju. Specjalizuje się we wspieraniu projektów biznesowych z zakresu teleinformatyki, pozyskiwania finansowań, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ryzykiem i zamówień w branży energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego i handlowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej uczestniczy w prowadzeniu procedur zakupowych w obszarze IT realizowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych. Posiada także szeroką praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych. Wykształcenie Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada jedenastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

GJW jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentacją przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Posiada bogate doświadczenie w występowaniu w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Występował także w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w obszarze oświetlenia publicznego oraz w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej. Uczestniczył w reprezentacji przedsiębiorców w toku wielu postępowań cywilnych: procesowych, nieprocesowych, upadłościowych, naprawczych i egzekucyjnych. W swojej praktyce prawniczej brał również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspierał przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności, jak również przy rejestrowaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw energetycznych, w tym także umów związanych z realizacją projektów teleinformatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Wykształcenie Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku poznańskich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących usług na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zabezpieczanie wierzytelności, obsługa prawna windykacji, obsługa windykacji europejskiej, działania przyspieszające czynności sądowe, działania przyspieszające czynności komornicze, ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności, windykacja należności, sytuacja majątkowa dłużnika, sądowa windykacja należności, nakaz zapłaty, egzekucja komornicza, postępowanie upadłościowe